Για το RFID

Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Στη σημερινή εποχή όπου ο ανταγωνισμός είναι οξύς και το οικονομικό τοπίο ταχέως μεταβαλλόμενο καθοριστικό ρόλο για την αυτοματοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεπώς στη δραστική μείωση του κόστους διακίνησης των αγαθών παίζουν οι τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων, είτε αυτές είναι παραδοσιακές μέσω της χρήσης γραμμωτών κωδικών (barcodes), είτε νεότερες και ταχέως αναπτυσσόμενες μέσω της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (RFID). Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, οι τεχνολογίες RFID έχουν επιτελέσει σημαντικότατες προόδους όσον αφορά στην αξιοπιστία και το κόστος τους και, δεδομένων των πολύ σημαντικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν, πλέον αποτελούν αυτονόητη εναλλακτική λύση ή πολλές φορές και μονόδρομο έναντι των δοκιμασμένων μεν αλλά ανεπαρκών σε πολλές περιπτώσεις τεχνολογιών με χρήση barcodes.

Tι είναι το RFID;

Η τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification) είναι μία σχετικά νέα, προηγμένη τεχνολογία αυτόματης συλλογής δεδομένων (Automated Data Collection – ADC) που επιτρέπει τον εξ’αποστάσεως εντοπισμό και την ασύρματη αναγνώριση αντικειμένων χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα διαφόρων συχνοτήτων, ανάλογα με τη φύση και το υλικό των αντικειμένων, τις απαιτούμενες αποστάσεις και προδιαγραφές αναγνώρισης και το περιβάλλον λειτουργίας.

Οι σχετικές ετικέτες (RFID tags) μοιάζουν με αυτές των barcodes, αλλά επιπλέον περιέχουν ένα μικροτσίπ και μία κεραία ώστε να μπορούν να επικοινωνούν άμεσα και, εν αντιθέσει με τις ετικέτες barcode, χωρίς οπτική επαφή και μεμονωμένη σάρωση με τους σχετικούς αναγνώστες (readers), λαμβάνοντας από αυτούς την απαιτούμενη ενέργεια. Τα παραπάνω μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας RFID παρέχουν, ενδεικτικά, τις εξής δυνατότητες:

  • Αυτόματη, σωστή εξ’αποστάσεως μονοσήμαντη αναγνώριση και καταγραφή των ειδών, συσκευασιών, παλετών, κλπ κατά την αποθήκευση, εξαγωγή, φόρτωση, αποστολή, εκφόρτωση, μετακίνηση, ενδοδιακίνηση, cross-docking κλπ), καθώς και των σχετικών οχημάτων μεταφοράς (περονοφόρα, φορτηγά διανομής, κλπ)
  • Μαζική ανάγνωση των ετικετών RFID και αυτόματη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο (on-line, real-time) των κεντρικών συστημάτων επιχείρησης (ERP, WMS, CRM, κλπ)
  • Αυτοματοποιημένη διαχείριση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (έπιπλα, μηχανήματα, κλπ) με ακριβή καταγραφή του κωδικού και της θέσης κάθε παγίου, καθώς και πλήρη τήρηση του ιστορικού του (αγορά, μετακίνηση, συντήρηση, επισκευή, κλπ)

RFID ή Barcode;

Η σημερινή τεχνολογία RFID μπορεί άμεσα να επιφέρει με σχετικά οικονομικό τρόπο μεγάλες μειώσεις κόστους στα περισσότερα κομβικά σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας και έχει ήδη καταστήσει τα barcodes συγκριτικά ασύμφορα σε επίπεδο απόσβεσης της επένδυσης (Return on Investment – ROI) για πολλές πλατιά διαδεδομένες εφαρμογές.

RFID vs Barcode
Υποχρεωτική τήρηση των διαδικασιών της επιχείρησης, μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση των υπερωριών. Η μεγάλη ταχύτητα ακριβούς αναγνώρισης χωρίς οπτική επαφή (δεν απαιτείται άνοιγμα των συσκευασιών και σάρωση κάθε αντικειμένου ξεχωριστά) και ο εκμηδενισμός τυχαίων ή μη σφαλμάτων (δεν απαιτείται ανθρώπινος χειρισμός) έχουν σαν αποτέλεσμα τα εξής κύρια επιχειρηματικά οφέλη:

  • Άμεσος έλεγχος και ορθή εκτέλεση παραγγελιών / παραλαβών και δραματική μείωση του κόστους αποκατάστασης σφαλμάτων διακίνησης
  • Συχνές, γρήγορες και ακριβείς απογραφές, μείωση διαθεσίμων αποθεμάτων και ελλείψεων (out-of-stock), αύξηση των πωλήσεων χωρίς επιπλέον προσωπικό και μείωση των «αγνώστων απωλειών» (shrinkage)
  • Πλήρης ιχνηλασιμότητα των αγαθών καθ’ όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, δυνατότητα ασφαλούς ανάκλησης ελαττωματικών παρτίδων / σειριακών αριθμών και διευκόλυνση επιστροφής ειδών με μικρή κυκλοφοριακή ταχύτητα
  • Εύκολος εντοπισμός εξ’ αποστάσεως εμπορευμάτων μέσα στα καταστήματα, γρήγορη και ακριβής αναγνώριση στο ταμείο, άμεση έκδοση Παραστατικών, μείωση ουρών και καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών

Σύντομη αναφορά στην τεχνολογία RFID