Εφαρμογή RFID στο νέο εργοστάσιο της Γαλακτοβιομηχανίας Όλυμπος

 Οι κάρτες προσωπικού έχουν εφοδιασθεί με πομποδέκτες RFID, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού και η αυτόματη χρέωση ανθρωποωρών σε αντίστοιχα προϊόντα. Είναι δυνατή η δημιουργία ποικίλλων αναφορών, που αξιοποιούν τις συλλεγόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοίκησης.

 

Comments are closed.