Εφαρμογή Τεχνολογίας RFID στην διαχείριση παγίων της Colgate – Palmolive

Τα πάγια της Εταιρίας ταυτοποιήθηκαν με ειδικές ετικέτες RFID, κατάλληλες για χρήση σε μέταλλα. Έγινε  χρήση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Effective Object Inventory της Business Effect και εισήχθησαν τα προς απογραφή πάγια της εταιρίας. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα γρήγορης και άμεσης απογραφής και σύνδεσης των παγίων με το εμπορολογιστικό σύστημα της Εταιρίας για σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων- αποτελεσμάτων.

Comments are closed.