Εφαρμογή Τεχνολογίας RFID στην Πλαίσιο Computers ΑΒΕΕ

Η Business Effect έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και εγκαταστήσει ειδικές κατασκευές RFID, εξοπλισμένες με αντίστοιχο λογισμικό, που καθιστούν δυνατή την επιβεβαίωση όλων των προς φόρτωση παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα η διαδικασία παραλαβής παραγγελιών από τα καταστήματα έχει δραματικά απόποιηθεί.Το σύστημα λειτουργεί με ακρίβεια, που προσεγγίζει το 100%.

Comments are closed.