Επέκταση Πλατφόρμας Effective Object Management

Δημιουργήθηκε νέα έκδοση της πλατφόρμας Effective Object Management  η οποία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης κίνησης.

Comments are closed.