Εφαρμογή Τεχνολογίας RFID σε μεγάλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Αθηνών

Οι κάρτες των μαθητών έχουν σχεδιασθεί ειδικά για την εφαρμογή και είναι εφοδιασμένες με πομποδέκτες UHF RFID. Το έργο χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Effective Object Management της Business Effect διά της οποίας  γίνεται ανίχνευση και καταγραφή της διέλευσης και της κατεύθυνσης των μαθητών από τις εισόδους του Ιδρύματος. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες τροφοδοτούν αναφορές για την Διοίκηση του Ιδρύματος. Η εφαρμογή είναι επεκτάσιμη σε άλλες εφαρμογές (Βιβλιοθήκη, Καντίνα, έλεγχος τροχοφόρων, parking κλπ) εντός του Ιδρύματος.

Comments are closed.