Εφαρμογή τεχνολογίας RFID για την ιχνηλασιμότητα Ελληνικών Προϊόντων

Η Business Effect AE ανέλαβε και ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το σύστημα αυτόματης συλλογής πληροφοριών εκτεταμένου έργου ιχνηλασιμότητητας Ελληνικών Προϊόντων για όλη την Ελλάδα.

Comments are closed.