Συνεργασία Business Effect- Intersport Εφαρμογή RFID στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Ρουχισμού

 Η Business Effect AE ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία εκτεταμένη εφαρμογή RFID με καταγραφή αποτελεσμάτων για 45 ημέρες μεταξύ του κέντρου διανομής και ενός καταστήματος της εταιρίας αθλητικών ειδών, που κυριαρχεί στην ελληνική και διεθνή αγορά με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Comments are closed.