ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΣΤΗΝ ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

Η Business Effect έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και υλοποιήσει μία ολοκληρωμένη λύση RFID γι τον έλεγχο παραλαβών, αποστολών και διενέργεια ταχύτατων απογραφών στην κεντρική αποθήκη της ΣΥΜΕΤΑΛ του ομίλου ΕΛΒΑΛ. Η λύση λειτουργεί με επιτυχία και έχει καλύψει τις απαιτήσεις του πελάτη.

Comments are closed.