ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΣΤΗΝ ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

Η Business Effect έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και υλοποιήσει μία ολοκληρωμένη λύση RFID γι τον έλεγχο παραλαβών, αποστολών και διενέργεια ταχύτατων απογραφών στην κεντρική αποθήκη της ΣΥΜΕΤΑΛ του ομίλου ΕΛΒΑΛ. Η λύση λειτουργεί με επιτυχία και έχει καλύψει τις απαιτήσεις του πελάτη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ AVIS ME RFID

Η Business Effect έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και εγκαταστήσει μία ολοκληρωμένη λύση RFID για τον έλεγχο του στόλου των 35.000 ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων της εταιρείας.

Η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με επιτυχία στους σταθμούς της Αττικής, όπως και σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Η εφαρμογή παρέχει και δυνατότητα στην AVIS να ελέγχει και καταγράφει τα διερχόμενο αυτοκίνητα προς και από τους εταιρικούς χώρους στάθμευσης και να γνωρίζει σε ποια περιοχή βρίσκονται (προετοιμασία, φανοποιείο, συνεργείο κτλ.) . Επίσης παρέχει την δυνατότητα γρήγορης απογραφής και εύρεσης συγκεκριμένων αυτοκινήτων.

Εφαρμογή Τεχνολογίας RFID σε μεγάλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Αθηνών

Οι κάρτες των μαθητών έχουν σχεδιασθεί ειδικά για την εφαρμογή και είναι εφοδιασμένες με πομποδέκτες UHF RFID. Το έργο χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Effective Object Management της Business Effect διά της οποίας  γίνεται ανίχνευση και καταγραφή της διέλευσης και της κατεύθυνσης των μαθητών από τις εισόδους του Ιδρύματος. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες τροφοδοτούν αναφορές για την Διοίκηση του Ιδρύματος. Η εφαρμογή είναι επεκτάσιμη σε άλλες εφαρμογές (Βιβλιοθήκη, Καντίνα, έλεγχος τροχοφόρων, parking κλπ) εντός του Ιδρύματος.

Εφαρμογή Τεχνολογίας RFID στην διαχείριση παγίων της Colgate – Palmolive

Τα πάγια της Εταιρίας ταυτοποιήθηκαν με ειδικές ετικέτες RFID, κατάλληλες για χρήση σε μέταλλα. Έγινε  χρήση της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Effective Object Inventory της Business Effect και εισήχθησαν τα προς απογραφή πάγια της εταιρίας. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα γρήγορης και άμεσης απογραφής και σύνδεσης των παγίων με το εμπορολογιστικό σύστημα της Εταιρίας για σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων- αποτελεσμάτων.

Εφαρμογή RFID στο νέο εργοστάσιο της Γαλακτοβιομηχανίας Όλυμπος

 Οι κάρτες προσωπικού έχουν εφοδιασθεί με πομποδέκτες RFID, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού και η αυτόματη χρέωση ανθρωποωρών σε αντίστοιχα προϊόντα. Είναι δυνατή η δημιουργία ποικίλλων αναφορών, που αξιοποιούν τις συλλεγόμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοίκησης.

 

Εφαρμογή Τεχνολογίας RFID στην Πλαίσιο Computers ΑΒΕΕ

Η Business Effect έχει σχεδιάσει, κατασκευάσει και εγκαταστήσει ειδικές κατασκευές RFID, εξοπλισμένες με αντίστοιχο λογισμικό, που καθιστούν δυνατή την επιβεβαίωση όλων των προς φόρτωση παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα η διαδικασία παραλαβής παραγγελιών από τα καταστήματα έχει δραματικά απόποιηθεί.Το σύστημα λειτουργεί με ακρίβεια, που προσεγγίζει το 100%.