Εφαρμογή τεχνολογίας RFID για την ιχνηλασιμότητα Ελληνικών Προϊόντων

Η Business Effect AE ανέλαβε και ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το σύστημα αυτόματης συλλογής πληροφοριών εκτεταμένου έργου ιχνηλασιμότητητας Ελληνικών Προϊόντων για όλη την Ελλάδα.

Συνεργασία Business Effect- Intersport Εφαρμογή RFID στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Ρουχισμού

 Η Business Effect AE ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία εκτεταμένη εφαρμογή RFID με καταγραφή αποτελεσμάτων για 45 ημέρες μεταξύ του κέντρου διανομής και ενός καταστήματος της εταιρίας αθλητικών ειδών, που κυριαρχεί στην ελληνική και διεθνή αγορά με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

RFID & Γυμναστική

Η Business Effect AE ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την εγκατάσταση συστήματος RFID διαχείρισης μελών και λευκών ειδών γυμναστηρίου. Το πελατολόγιο του γυμναστηρίου έχει δεχθεί με ενθουσιασμό την νέα λύση της Business Effect, που πλέον διαθέτει ειδική RFID κάρτα μέλους μεγάλης εμβέλειας προσφέροντας του νέες υπηρεσίες καταγραφής στόχων εκγύμνασης, ενώ η τεχνολογία στα λευκά είδη επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της διακίνηση των λευκών ειδών γυμναστηρίου.