Προϊόντα

Ειδικές κατασκευές RFID
Ειδικοί Κύβοι (RFID Cubes) για την αναγνώριση πυκνά συσκευασμένων αντικειμένων.
Ειδικές Πύλες (RFID Portals) για την αναγνώριση αντικειμένων που περνούν από συγκεκριμένα σημεία.
Ειδικές κατασκευές (RFID FLT) για αναγνώριση παλετών και παλετοθέσεων απο το περονοφόρο.

 


Μία πλήρως ολοκληρωμένη, σπονδυλωτή σουίτα εφαρμογών λογισμικού που καλύπτει μία ευρεία γκάμα από οριζόντιες και κάθετες επιχειρησιακές ανάγκες και γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του εξοπλισμού συλλογής στοιχείων μέσω RFID και των κεντρικών επιχειρηματικών Πληροφοριακών συστημάτων (ERP, WMS, κλπ), εγγυώντας τη στιβαρή και αποτελεσματική διαλειτουργικότητά τους.

 

Εξοπλισμός RFID
Οτιδήποτε χρειαστεί για μία ολοκληρωμένη υλοποίηση με χρήση τεχνολογιών RFID:
Ετικέτες (tags) RFID
Σταθεροί αναγνώστες (readers) RFID
Κεραίες (antennas) RFID
Φορητοί αναγνώστες RFID

Φορητά Τερματικά LXE

Η Business Effect προσφέρει μία ευρεία γκάμα από στιβαρά φορητά τερματικά (handheld terminals) χειρός, οχήματος και μέσης, καθώς και από σαρωτές γραμμωτών κωδικών (barcode scanners).

 Ασύρματα Δίκτυα

Η Business Effect, εκτός από υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης ασύρματων και ενσύρματων δικτύων, προσφέρει και εξοπλισμό της CISCO όπως Access Points, Antennas and Switches και εγγυάται τη μέγιστη δυνατή απόδοση κατά τη λειτουργία τους.