Υπηρεσίες

 • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Αυτοματοποιημένων Λύσεων
 • Παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικών υπηρεσιών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή ανάπτυξη των εν λόγω συστημάτων (project management, εγκατάσταση, εκπαίδευση, κτλ.)
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και διανομή υλικού εξοπλισμού με ενσωματωμένα RFID στοιχεία:
  • Ελαφριά και Βιομηχανικά RFID Portals για εσωτερική και εξωτερική χρήση. RFID κύβοι και Tunnels για αναγνώριση καλά συσκευασμένων προϊόντων που συνοδεύονται από RFID ετικέτα.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή εξοπλισμού με ενσωματωμένα RFID στοιχεία, ο οποίος καλύπτει ειδικές ανάγκες πελατών:
  • RFID αναγνώστες κατάλληλοι για τοποθέτηση σε φορτηγά οχήματα ( περονοφόρα, απορριμματοφόρα, κτλ.)
  • RFID αναγνώστες για γραμμές παραγωγής, αυτοματοποιημένο εξοπλισμό πακετοποίησης, παλετοδετική και μηχανές συσκευασίες κτλ.
 • Σχεδιασμός και διανομή εξειδικευμένων λογισμικών εργαλείων τα οποία γεφυρών το χάσμα μεταξύ της RFID τεχνολογίας που προσφέρει η εταιρία και των λογισμικών συστημάτων των πελατών (ERP, WMS, CRM, κτλ.) και εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διαλειτουργικότητα τους.
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες και SLAs προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών, έτσι ώστε να εγγυηθεί υψηλή ποιότητα, πλήρης λειτουργικότητα και μηδενικό σφάλμα λειτουργίας κατά την χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος:
  • Help Desk
  • Διαχείριση Σφαλμάτων
  • Επείγουσα Υποστήριξη
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης Hardware
  • Αναφορές Σφάλματος και Διαχείριση Λαθών
  • Εξειδικευμένα Πακέτα επίλυσης σφαλμάτων
  • Πακέτα Ανανέωσης της Business Effect
  • Διαχείριση Απογραφών / Ανταλλακτικών