Λογισμικό

Εισαγωγή

Καθώς η τεχνολογία RFID ωριμάζει και αναπτύσσεται, δημιουργείται η ανάγκη για συμπαγή, ανεξάρτητο μηχανημάτων, πραγματικού χρόνου λογισμικό, το οποίο θα λειτουργεί είτε ανεξάρτητα είτε συνδεδεμένο και εναλλάσσοντας δεδομένα με άλλα ολοκληρωμένα συστήματα. Η ανάγκη αυτή έχει πλέον καταστεί καθοριστική, προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα, το ρίσκο, ο χρόνος και το κόστος της ανάπτυξης RFID συστημάτων.

Η Business Effect A.Ε., ως  ένας πάροχος Ολοκληρωμένων Λύσεων RFID,  σχεδιάζει και παράγει διάφορες  standardized ή custom hardware κατασκευές (π.χ  RFID portals, κτλ)  για να καλύψει οριζόντιες και κάθετες ανάγκες πελατών με το καλύτερο δυνατό τρόπο.Επιπρόσθετα η εταιρία έχει αναπτύξει και διανείμει μια συνεκτική γκάμα από  standardized, πλήρως παραμετροποιήσημες και αρθρωτές λογισμικές εφαρμογές οι οποίες διαλειτουργούν με όλα τα RFID προϊόντα της.

 

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Business Effect RFID Software Suite (BERSS)

Μία πλήρως ολοκληρωμένη, σπονδυλωτή σουίτα εργαλείων και εφαρμογών λογισμικού, η οποία καλύπτει μία ευρεία γκάμα από κοινές επιχειρησιακές ανάγκες, γεφυρώνει το κενό μεταξύ του εξοπλισμού RFID και των υπαρχόντων συστημάτων (ERP, WMS, κλπ) εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική και στιβαρή διαλειτουργικότητα τους και επιπλέον:

Επιτρέπει την ανάπτυξη πραγματικά φορητών εφαρμογών λογισμικού RFID στο περιβάλλον Microsoft® .NET & SQL Server.

Παρέχει έτοιμες, τυποποιημένες, ολοκληρωμένες εφαρμογές που λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο και μειώνουν σημαντικά τη δυσκολία, το ρίσκο, το χρόνο και το κόστος υιοθέτησης συστημάτων RFID.

Εξασφαλίζει την ανεξαρτησία των υπαρχόντων επιχειρησιακών συστημάτων από την τεχνολογία RFID κάνοντας την άμεση υιοθεσία της δυνατή και οικονομικά προσιτή, εφόσον η μετατροπή των συστημάτων αυτών δεν είναι πλέον απαραίτητη.