Φορητά Τερματικά Καρπού-Μέσης-Φωνής

 

Wearable Solution for Dolphin 7oe Mobile Computer

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σε όλη την επιχείρηση για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους εργασίας χρησιμοποιώντας τη λύση Hands Free για: διαχείριση μικρών εξαρτημάτων, διαχείριση μεγάλων πακέτων, διαλογή, φόρτωση … κάθε φορά που απαιτούνται δύο χέρια. Μέχρι τώρα, αυτό απαιτούσε τη χρήση μιας ειδικής wearable συσκευής και έναν επανασχεδιασμό της εφαρμογής και της διαδικασίας για την αξιοποίηση της περιορισμένης διεπαφής με το χρήστη. Χρησιμοποιώντας το Dolphin 70e σε συνδιασμό με τα κατάλληλα αξεσουάρ έχουμε πρόσβαση σε hands free λειτουργίες. Η μεγάλη οθόνη, το ευέλικτο πληκτρολόγιο αφής, και τα WEH 6,5 επιτρέπουν στην ανάπτυξη των ήδη  υπάρχων  εφαρμογών. Χωρίς την ανάγκη επανασχεδιασμού.